Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, από την ίδρυσή της στον τομέα παραγωγής αλεύρων σε διάφορες ποιότητες και σιμιγδάλι. Το αντικείμενό της εμπίπτει στην κατηγορία παραγωγής προϊόντων αλευρομύλων με κωδικό 156.1 σύμφωνα με την ανάλυση της ΣΤΑΚΟΔ-2003.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων από άλεση μαλακού και σκληρού σίτου. Παράγονται 25 διαφορετικά είδη αλεύρων ικανά να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Τα προϊόντα της Εταιρείας απευθύνονται σε ποικίλες κατηγορίες πελατών με σημαντικότερες εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής.

Η αγορά είναι πλέον έντονα ανταγωνιστική και αυτό επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των βασικών αλεύρων της αρτοποιίας. Ως συνέπεια της καλής και σταθερής ποιότητας των προϊόντων της Εταιρείας οι τιμές πώλησής της παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Οι σημαντικότερες πρώτες ύλες είναι το μαλακό και σκληρό σιτάρι. Για το σκληρό σιτάρι πηγή αγοράς είναι η Ελληνική παραγωγή, ενώ για το μαλακό τα τελευταία χρόνια, γίνονται σημαντικές εισαγωγές από την Ευρώπη καθώς και από Καναδά.

Τα είδη που παράγονται από την εταιρεία μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες:

Α. Άλευρα αρτοποιίας
Β. Άλευρα πολυτελείας
Γ. Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι
Δ. Προϊόντα για βιομηχανικές εταιρείες
Ε. Υποπροϊόντα

Αλευρα αρτοποιίας: Η Εταιρεία παράγει μια μεγάλη γκάμα αλεύρων αρτοποιίας που ανάλογα με τον βαθμό άλεσης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 70% απλό, 70% δυνατό, 70% ζαχαροπλαστικής, αλεύρι 90%, 70% στάνταρ και Κ κίτρινο συμμικτό.

Άλευρα αρτοποιίας: Η Εταιρεία παράγει μια μεγάλη γκάμα αλεύρων αρτοποιίας που ανάλογα με τον βαθμό άλεσης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 70% απλό, 70% δυνατό, 70% ζαχαροπλαστικής, αλεύρι 90%, 70% στάνταρ και Κ κίτρινο σύμμεικτο.

Άλευρα πολυτελείας: Είναι άλευρα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρτοσκευασμάτων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Η εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: αλεύρι Π (55), Π (φρυγανιά), Π (τσουρέκι), Π (Αμερικής), Π (σούπερ Σ) και Σαραντόπουλος PLUS.

Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι: Η Εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: Αλεύρι Μ κίτρινο σιμιγδαλωτό, Μ κίτρινο χωριάτικο και όλα τα είδη των σιμιγδαλιών.

Άλευρα για βιομηχανικές εταιρείες: Τα είδη που παράγονται είναι τα ακόλουθα: Π (55) ειδικό, τύπου 70% και ζαχαροπλαστικής ειδικό.

Υποπροϊόντα: Τα προϊόντα που υπόκεινται στην συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα πίτυρα, βήττες, σκύβαλα, βήττες ειδικές και άλφες.

Το αλεύρι συσκευάζεται σε σάκους των 50 κιλών που πωλούνται κυρίως σε φούρνους. Το αλεύρι και το σιμιγδάλι (χύμα) πωλείται σε βιομηχανικούς πελάτες (βιομηχανίες μπισκότων και άλλων αρτοσκευασμάτων καθώς και βιομηχανίες ζυμαρικών) στην Ελλάδα.

Τα υποπροϊόντα από την παραγωγική διαδικασία πωλούνται σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και βιομηχανίες ζωοτροφών.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανά κλάδο δραστηριότητας για την τριετία 2003 – 2005.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(σε χιλιάδες ευρώ)
200320042005
Άλευρα από μαλακό σιτάρι4.3664.4983.913
Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι527587527
Υποπροϊόντα734869583
Λοιπά2383549
Σύνολο5.8655.9895.072


Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανά ημέρα παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων της Εταιρείας στο Κερατσίνι και στα Καμίνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
(Σε Kιλά ανά ημέρα)
Άλευρα από μαλακό σιτάρι240.000
Άλευρα και σιμιγδάλια από σκληρό σιτάρι152.000
Υποπροϊόντα131.000
Σύνολο523.000