Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 187 56

Email: info@ksarantopoulos.gr
Τηλ.: 210 4009696
Fax: 210 4009888