Διαθέτει από τους πλέον σύγχρονους μύλους διεθνώς, με χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Βρίσκεται σε σημείο με επιλιμένιες εγκαταστάσεις που παρέχουν σημαντικές προοπτικές κι άμεση πρόσβαση στις μεγάλες διεθνείς αγορές πρώτων υλών.

Κατέχει σιδηροδρομική γραμμή για την παραλαβή σίτου και για την αποστολή προίόντων.

Έχει άμεση διασύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Διακρίνεται για την παραγωγικότητα που είναι υψηλότερη από αυτή των εταιρειών του κλάδου.

Διατηρεί παραδοσιακά καλές εργασιακές σχέσεις κι υψηλό επίπεδο του απασχολούμενου δυναμικού.

Βελτιώνει την τεχνογνωσία που κατέχει, κι η προσπάθεια αυτή μεταφράζεται σε συνεχή βελτίωση της σταθερότητας των προϊόντων.

Διαθέτει ευελιξία και δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών.

Επενδύει στη φιλοσοφία της στήριξης του βιοτέχνη, μικρού ή μεγάλου, στηριγμένη σε μία ειλικρινή συνεργασία πάνω σε ανθρώπινες βάσεις.