Από το 1996 μεταφέρεται η λειτουργία της επιχείρησης από τα Καμίνια στο Κερατσίνι. Οι παρεμβάσεις στον ήδη υφιστάμενο μύλο, που έχει ήδη αγορασθεί από το 1990, είναι πολλές και σημαντικές. Πέραν όμως των υπαρχόντων κτιρίων, αποθηκών και μηχανημάτων οι Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε. προχωρούν σε σημαντικότατες επενδύσεις.


Την ίδια λοιπόν χρονιά εγκαθίσταται νέα υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής αλεύρων, γίνεται ανέγερση 11 νέων silo, εγκαθίστανται νέα σύγχρονα μηχανήματα ενσάκισσης και χύμα φόρτωσης αλεύρων κι ανεξάρτητη γραμμή συσκευασίας και χύμα φόρτωσης υποπροϊόντων. Ακόμη εξοπλίζεται πλήρως με νέα μηχανήματα το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.


Το 2000 γίνεται εγκατάσταση νέων μεταλλικών silo υποπροϊόντων. Το 2008 προχωρά σε νέα εγκατάσταση παραλαβής σταριών, με υπόγειο αποθετήριο και μηχανήματα μεταφοράς, ώστε να γίνεται ευκολότερα κι ουσιαστικότερα η ταξινόμηση των διαφορετικών τύπων σταριών σε κυψέλες. Το 2009 εγκαθίστανται νέα μεταλλικά silo αποθήκευσης αλεύρων με πλήρη συστήματα πλήρωσης κι εκκένωσης.

Το 2011 προστίθεται δεύτερη υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής αλεύρων. Πρακτικά αυτό σημαίνει την προσθήκη στο συγκρότημα δεύτερου μύλου, ο οποίος έχει επιπλέον τη δυνατότητα λόγω του εξοπλισμού του για την παραγωγή κίτρινων αλεύρων. Το 2012 εγκαθίστανται νέα silo σίτου, αυξάνοντας επιπλέον τη χωρητικότητα σε πρώτες ύλες κι εγκαθίσταται ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα. Το 2013 προχωρά η επιχείρηση σε εγκατάσταση συστοιχίας μεταλλικών silo αποθήκευσης αλεύρων και νέας επιπλέον χύμα φόρτωσης. Επίσης εγκαθιστά μηχανήματα για αύξηση της δυναμικότητας των προκαθαριστηρίων σίτου και του σφυρόμυλου.


Το 2014 ολοκληρώνεται η εγκατάσταση για γραμμή τρένου με στάση ακριβώς στο σημείο παραλαβής του μύλου, κι ολοκληρώνονται τα έργα υποδομής για τη σύνδεση της με την εγκατάσταση του κυλινδρόμυλου. Το 2015 εγκαθίσταται νέα υπεραυτόματη ρομποτική μηχανή συσκευασίας και φυσικά ο μύλος εμπλουτίζεται με μηχανήματα των μύλων της ΑΛΛΑΤΙΝΗ, τόσο με τμήματα των μύλων στη Σίνδο, όσο και με μηχανήματα συσκευασίας καταναλωτού, μηχανήματα ανάμιξης και σωρεία αυτοματισμών και βοηθητικού αλλά σημαντικότατου εξοπλισμού.

To 2019, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση 4 νέων μεταλλικών silo αποθήκευσης δημητριακών διπλασιάζοντας την χωρητικότητα σε πρώτες ύλες των εγκαταστάσεων της Εταιρείας στο Κερατσίνι.